amp template
Mobirise

Szanowni Państwo!

Oferujemy bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów i nauczycieli.

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 01.09.2018 r. CYBERGENIUSZ – Fundacja Rozwoju Umiejętności Cyfrowych wraz z partnerami Gminą Nowa Sól – Miasto, Gminą Kożuchów, Gminą Bytom Odrzański realizuje projekt pn. „Jestem Cybergeniuszem – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego” na terenie szkół objętych wsparciem:

– Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim,  

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie, 

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie, 

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli, 

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. W. Broniewskiego w Nowej Soli.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli ww. szkół do uczestnictwa w projekcie, całkowicie ZA DARMO, na miejscu w Waszej szkole!

Dla uczniów:

– Zagospodarujemy czas po lekcjach w edukacyjny sposób przez 30 godzin lekcyjnych w roku szkolnym,

– Pokażemy, że komputer nie zawsze oznacza tylko granie albo oglądanie filmików,

– Udowodnimy, że nabywanie przyszłościowych kompetencji nie musi być nudne,

– Uświadomimy dzieci jakie zagrożenia czyhają na nich w Internecie oraz jak się przed nimi bronić,

– Nauczymy podstawowych czynności związanych z obsługą komputera oraz Internetu,

– Będziemy motywować do uczęszczania z chęcią na zajęcia poprzez aktywizujące i ciekawe gry oraz zabawy,

– Oprzemy zajęcia na indywidualnej i autorskiej koncepcji scenariuszy zapewniających jak największą frajdę uczniom,

– Będziemy wspólnie uczyć się przydatnych w dzisiejszym świecie umiejętności poprzez zabawę,

– Zapewnimy kolorowe i ciekawe materiały szkoleniowe.

Szkolenie obejmuje 30 godzin następujących zagadnień:

NR MODUŁ
1.Przetwarzanie (wyszukiwania, oceny, przechowywania) informacji;
2.Komunikacja (wchodzenia w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością
3.Tworzenia cyfrowej informacji (w tym również umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich);
4.Zachowanie bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, danych, własnej tożsamości, zdrowia i środowiska);
5.Rozwiązywanie problemów (technicznych, identyfikowania sytuacji, w których technologia może pomóc, bycia kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowania luk w zakresie kompetencji).

Dla nauczycieli:

– W 24 godziny lekcyjne zapoznamy się z nowoczesnymi technologiami,

– Oferujemy szkolenia oraz korzystanie z nowiuteńkich sprzętów IT, kupionych specjalnie na użytek szkół,

– Udowodnimy, że posługiwanie się elektroniką oraz nowoczesnymi narzędziami tylko ułatwia pracę a nie utrudnia w dobie dzisiejszej technologii,

– Nauczymy się posługiwania sprzętem IT lepiej niż niejeden nastolatek,

– Uświadomimy jakie zagrożenia czyhają na uczniów w Internecie oraz jak im zapobiegać,

– Wprowadzimy nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,

– Skorzystamy z darmowych zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie,

– Zapewnimy autorskie i bogate materiały szkoleniowe.

Szkolenie obejmuje 24 godziny lekcyjne następujących zagadnień: 

NR MODUŁ GODZ. STATUS
1.Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego i zakupionego do szkół6obligatoryjne
2.Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych8obligatoryjne
3.Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych8fakultatywne
4.Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni2obligatoryjne
5.Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie8fakultatywne

Każdy z nauczycieli biorących udział w szkoleniu obowiązkowo musi odbyć 24h szkolenia, w tym 16 godzin składa się z modułów wspólnych dla wszystkich, natomiast pozostałe 8h pozostaje do wyboru z dwóch dostępnych zakresów tematycznych wg uznania.

Sprawdź czy spełniasz kryteria do objęcia wsparciem:

UCZEŃ CHECKLISTA
Uczęszczasz do jednej z ww. szkół?Tak
Masz 9 -13 lat i jesteś uczniem klasy IV – VII?Tak
Zamieszkujesz teren województwa lubuskiego?Tak
Nie posiadasz kompetencji cyfrowych lub są one niskie?Tak
NAUCZYCIEL CHECKLISTA
Jesteś zatrudniony na terenie jednej z ww. szkół na stanowisku nauczyciela?44
Zamieszkujesz teren województwa lubuskiego?35
Zamieszkujesz teren województwa lubuskiego?35

Świetnie, teraz wystarczy pobrać i wypełnić niżej zamieszczone formularze i złożyć je w Biurze Projektu w danej szkole!

Załączniki:

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY – UCZEŃ

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY – NAUCZYCIEL

3. UMOWA SZKOLENIOWA

4. REGULAMIN REKRUTACJI

Mobirise

© Copyright 2019 Cybergeniusz.pl - All Rights Reserved

Mobirise