top web page generator software

OFUNDACJI

„Cybergeniusz” jest podmiotem stworzonym przez ludzi od lat aktywnie działających w obszarze edukacji. Fundacja powstała w odpowiedzi na wszechobecny postęp technologiczny  i zapotrzebowanie w zakresie nowoczesnej edukacji naszych dzieci.


W dobie technologii IT konieczne jest podjęcie wysiłku na rzecz rozwijania umiejętności STEM u najmłodszych.  

Aby robić to skutecznie niezbędna jest fundamentalna zmiana w sposobie edukacji, zmiana która pozwoli postrzegać matematykę, fizykę, informatykę, czy robotykę jako coś fascynującego, a nie trudnego zarezerwowanego dla nielicznych.

Misją fundacji jest odpowiedź na to zapotrzebowanie - pokazanie poprzez nowatorskie zajęcia, że nauka przedmiotów ścisłych może być pasjonującą przygodą, że można uczyć skutecznie i nowocześnie, praktycznie a nie teoretycznie.

Naszym celem jest propagowanie nowatorskich zajęć dla dzieci, które spowodują zaszczepianie pasji do nauk ścisłych od najmłodszych lat.